-PWS-26 (94) nr 81-58 z CWL-1
w Dęblinie, przeznaczony do nauki
lotów bez widoczności