-PWS-26 (260) nr nieznany z CWL-1
w Dęblinie, użyty w czasie działań
wojennych we wrześniu 1939 r.