-PWS-14 ze Szkoty Strzelania i Bombardowania w Grudziądzu