-PWS-26 (3) nr 81-143 z eskadry
treningowej 2 Pułku Lotniczego
w Krakowie, rozbity w czerwcu 1939 r.