-Краснофлотец, ВМФ, 1943-45 гг.
Перв.   Предыд.   32 из 49   След.   Послед.